Hotline : 0945 668 679

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY LẠNH TỰ ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MÁY LẠNH TỰ ĐỘNG KHỞI ĐỘNG ( AUTO START) KHI MẤT ĐIỆN VÀ CÓ ĐIỆN TRỞ LẠI.

Bước 1: Nhấn giữ nút nguồn ( nút trên dàn lạnh ) cho đến khi máy phát ra 3 tiếng "bíp" - > Tức là đã kích hoạt chế độ auto start.

Dấu hiệu nhận biết: Đèn tín hiệu Operation chuyển từ đèn xanh sang màu cam.

Bước 2: Muốn huỷ bạn tiếp tục nhấn nút nguồn cho đến khi nó " bíp" 3 tiếng.

Ghi chú: Chỉ nhấn giữ nút nguồn cho máy phát ra 3 tiếng "bíp", nếu để phát ra 5 tiếng "bíp" là máy đã chuyển qua chế độ dry.

Nếu đã lỡ chuyển qua chế độ này bạn có thể huỷ bằng cách bấm tương tự như bước trên để huỷ ( tức là giữ nút nguồn cho nó "bíp" 5 tiếng là huỷ)