Hotline : 0945 668 679

CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐIỆN CHO CÔNG TY USF VINA - JAPAN

Phân lại tải (đi lại cable theo khu vực chịu tải) cho phù hợp với từng line sản xuất