Hotline : 0945 668 679

CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG CTY BJC INERNATIONAL

Sơn sửa lại nhà xưởng, tháp nước, thay máng nước, sửa chữa lại trần nhà