Hotline : 0945 668 679

CÔNG TY TNHH TAIYO GIKEN VIỆT NAM

Bảo trì sửa chữa toàn bộ nhà máy : hệ thống Điện, hệ thống Lạnh, Watter Chiller, hệ thống PCCC, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cửa cho toàn bộ nhà máy.